Als u in de zomermaanden geen oppervlaktewater kunt gebruiken voor het beregenen van uw perceel, dan kan Barth Drainage voor u op grote diepte beregeningsbuizen aanleggen om water op te pompen. Deze machine wordt ook ingezet voor de aanleg van horizontale bronnering voorafgaand aan bijvoorbeeld het bouwen van een stal.

Door pompen te plaatsen op de drainage wordt een snelle verlaging van het grondwaterpeil gerealiseerd, zodat u droog kunt ontgraven. De sleuf kan geheel of deels aangevuld worden met doorlatend materiaal zoals grof zand. Indien gewenst verzorgt Barth Drainage het volledige bemalingstraject, inclusief de benodigde pompen en eventuele filterbemaling.