Drainage is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering in de moderne landbouw. Een goede drainage geeft een goede ontwatering en dat is cruciaal. Barth Drainage kan met het veelzijdige machinepark, het gebruik van de nieuwste drainagetechnieken en onze ervaren medewerkers ook voor uw perceel het juiste drainagesysteem realiseren.

De grondsoort, het gewas dat u teelt, de waterstanden, de hoogteverschillen binnen uw perceel en de kwaliteit van het water bepalen de drainagemethode. Wij geven u advies over de drainagematerialen, de diepte, de tussenliggende afstand en de aanlegmethode. Hiervoor hebben we de beschikking over vijftien grote en kleine machines die de drainagebuis ‘sleufloos’ (met een V-ploeg) of ‘met sleuf’ (met een kettingmachine) aanbrengen. 

Indien gekozen wordt voor sleufvulling met bijvoorbeeld zand of styromull (piepschuimkorrels) staan onze zelfontwikkelde zandkarren en trechters garant voor een juiste dosering en vulling.