Met peilgestuurde drainage kunt u zelf de ontwateringsdiepte instellen en daarmee water vasthouden. Peilgestuurde drainage wordt binnen waterbeheer dan ook een steeds belangrijker instrument.

Barth Drainage heeft in samenwerking met de waterschappen in Noord-Brabant en Zeeland al diverse proefvelden voor peilgestuurde aangelegd. Doordat we al in een vroeg stadium bij de ontwikkeling waren betrokken, hebben wij veel ervaring opgebouwd met deze aanlegmethode en inmiddels vele percelen voorzien van peilgestuurde drainage. Wij kunnen u daarom een zeer deskundig advies geven of peilgestuurde drainage ook voor u interessant is.

Hoe werkt peilgestuurde drainage?

Bij het systeem van samengestelde peilgestuurde drainage monden de drains niet rechtstreeks uit in een sloot, maar in een verzameldrain. Deze verzamelleiding is weer aangesloten op een verzamelput waarin het peil regelbaar is. De drains zijn bij dit systeem meestal dieper en intensiever (dichter bij elkaar) aangelegd, om sneller de gewenste grondwaterstand te bereiken. Peilgestuurd draineren kan met twee verschillende methoden:

De voordelen

 • Er zijn minder sloten nodig voor een goede ontwatering
 • De grondwaterhoogte kan naar eigen behoefte in ieder jaargetijde anders afgesteld worden. 
 • Het water van natte plekken op een perceel kan worden gebruikt om droge plaatsen te infiltreren.
 • In de zomer is minder vaak beregening nodig.
 • Doordat de drainagebuizen vaker onder water liggen, wordt roestvorming gereduceerd.
 • Uw meststoffen worden langer vastgehouden. 
 • Het vermindert het uitspoelen van stikstof naar het oppervlaktewater.

Peilgestuurde drainage met sub-irrigatie

Met sub-irrigatie bieden wij de mogelijkheid om het grondwaterpeil op perceelniveau te verhogen, dit wordt ook wel ondergronds beregenen genoemd. Op de peilgestuurde drainage wordt een pompput aangesloten welke zorgt voor de toevoer van water. Het grondwaterniveau wordt ingesteld in de peilgestuurde putten. 

Voor het toepassen van sub-irrigatie kunnen wij:

 • (zoet) water oppompen uit een naastgelegen watergang
 • (zoet) water oppompen uit een beregeningsdrain
 • (zoet) water oppompen uit een bron
 • gebruik maken van toestroming water uit een hoger gelegen peilgebied

Voor de aansturing van de pompput kunnen wij gebruik maken van de huisaansluiting, zon en/of windenergie of een dieselpomp. Desgewenst kan het geheel worden geautomatiseerd en op afstand worden gestuurd.

Niet elk perceel is geschikt voor het aanleggen van peilgestuurde drainage met sub-irrigatie. Voor het aanleggen van een dergelijk systeem en de juiste werking hiervan dient u zich goed vooraf te laten informeren. Onze drainage adviseurs kunnen hiervoor een veldbezoek doen en u voorzien van een degelijk advies.