Het klimaat in de kas, het toedienen van water en het kiezen van de juiste plantenvoeding. Dat zijn belangrijke zaken waar een tuinder dagelijks mee te maken heeft. Elk gewas stelt zijn eigen eisen. Dat heeft directe gevolgen voor het drainagesysteem dat u kiest. Waterbeheer speelt, mede door de strenge milieuwetgeving, meer en meer een centrale rol in een tuinbouwbedrijf. Deze ontwikkelingen volgt Barth Drainage op de voet. Daarom kunt u altijd rekenen op ons deskundig advies bij uw drainagevraagstuk.

Hergebruik van water is een voorbeeld van zo’n ontwikkeling. Een samengesteld drainagesysteem met een centrale opvangput is daarvoor uitstekend geschikt. Voor een optimale toestroming van water zijn de drains veelal voorzien van een laag styromull (piepschuimkorrels). De drainage wordt meestal aangelegd met de traditionele kettinggraafmethode, maar Barth Drainage kan de korrels ook sleufloos aanbrengen met een V-ploeg die speciaal voor dit doel is ontwikkeld.

Deskundig advies

De afmetingen van uw kas, het leidingplan en de specifieke teelt bepalen de aanlegmethode van het drainagesysteem. Met tal van grote en kleinere machines kunnen we zowel in het open veld als in de kas het gewenste systeem aanleggen. Barth Drainage heeft adviseurs in dienst die u graag terzijde staan met hun expertise en ervaring.