Als richtlijn geldt dat golfbanen het hele jaar goed bespeelbaar moeten zijn. In de praktijk zorgen plassen en natte plekken echter nogal eens voor problemen voor de spelers en extra werk voor de greenkeeper. Een natte toplaag is kwetsbaar voor betreden en berijden, ongewenste soorten verschijnen en de kans op viltvorming is aanzienlijk vergroot.

Omdat een overmaat aan neerslag niet voorkomen kan worden, is het zaak de ontwatering en de afvoer van overtollig water zo goed mogelijk onder controle te hebben. Naast de zorg voor een goed doorlatende toplaag is een goed functionerend drainagesysteem de belangrijkste factor. Door onze ruime ervaring en knowhow zijn we dan ook vaak betrokken bij het draineren van een golfbaan, zowel bij de aanleg als bij renovatie. Veel van de gerenommeerde golfbanen in Nederland zijn door ons gedraineerd. 

Drainagesystemen

Op golfbanen komen we hoofdzakelijk twee uitvoeringen tegen van buisdrainagesystemen: 

  • enkelvoudige drainage;
    • hierbij mondt elke drain met een eindbuis uit in een sloot of vijver.
  • samengestelde drainage d.m.v. catch-bassin;
    • Bij een samengesteld systeem, monden diverse drains uit in een verzamelput (catch-bassin). Vanaf deze put wordt het water d.m.v. 1 afvoerbuis geloosd richting het oppervlaktewater. In de praktijk worden beide systemen op dezelfde baan toegepast.

De keuze van drainagebuizen en omhullingen moet worden afgestemd op de lokale situatie.

Op golfbanen is keuze voor duurzame materialen aan te bevelen. De prijsverschillen per meter lopen zeer uiteen, maar de materiaalkosten zijn doorgaans slechts een beperkt deel van de totale aanlegkosten. Ook hier is goedkoop vaak duurkoop.

Wanneer drainage wordt aangelegd in een open sleuf, kan deze worden opgevuld met goed doorlatend materiaal zoals drainzand, grind of styromull (piepschuimkorrels). De gebruikte materialen moeten schoon, duurzaam en goed waterdoorlatend zijn. Afhankelijk van de lokale bodemeigenschappen, zijn natuurlijk ook de filterende eigenschappen van belang.

Het werken onder droge omstandigheden is essentieel. Onder te natte omstandigheden is de kans op versmering van de sleufwand en -bodem veel groter. 

Renovatie

Bij renovatie van golfbanen moet de bestaande toplaag en de structuur zo veel mogelijk intact blijven. Afhankelijk van de eisen van de opdrachtgever m.b.t. de tijd dat de baan weer bespeelbaar moet zijn, heeft Barth Drainage een aantal mogelijkheden om uw baan te draineren. Aan deze eisen komen wij ruimschoots tegemoet met ons unieke grond-afvoersysteem, moderne zandkar en kleine machines.