Barth Drainage heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd in de aanleg van drainagesystemen voor sportvelden en recreatiegebieden. Met onze eigen ontwikkelde machines, speciale doorspuit-putten en zandkar leveren we een uniek stukje vakwerk en zijn we in staat om een sportveld in één dag aan te leggen. Hierbij maken we gebruik van moderne machines en gecertificeerde materialen.

Natuurgras

Bij de aanleg van sportvelden en recreatiegebieden wordt steeds vaker gekozen voor een uitgebreid drainagesysteem.

Op goed ontwaterde grasvelden kan na een natte periode dankzij voldoende draagkracht sneller begonnen worden met werkzaamheden. Het geven van meststoffen kan eerder en komt hierdoor beter tot z’n recht, omdat de bodemtemperatuur bij droge grond hoger is dan bij natte grond. Ook kunnen bewerkingen, als verticuteren en beluchten, op een vroeger tijdstip worden uitgevoerd met alle positieve gevolgen van dien. Op natuurgrasvelden wordt vaak oppervlaktedrainage toegepast. De diepte en onderlinge drainafstand worden bepaald door de mate van wateroverlast en de grondsoort. 

Aanleg en renovatie

Op nieuw aan te leggen sportvelden wordt als regel een samengesteld systeem met controleputten aangelegd. De zelf ontwikkelde controleputten worden hierbij gebruikt om de het systeem te controleren en eventueel te reinigen.

Voor een optimaal resultaat worden drainagesleuven in de meeste gevallen aangevuld met speciaal drainagezand. Het aanvullen van de sleuf gebeurt met een door Barth Drainage BV zelf ontwikkelde en gebouwde zandkar.

Indien de ondergrond die, bij het graven van de sleuven, naar boven komt niet vermengd mag worden met de bovenlaag, kan deze grond afgevoerd worden. Onze machines kunnen uitgerust worden met een transportband om de grond af te voeren naar een kleine grondkar. Dit systeem wordt ook toegepast als een bestaand veld wordt gerenoveerd.

Bij de uitvoering van het complete drainage systeem staan kwaliteit en flexibiliteit natuurlijk centraal. Op aanvraag controleren wij het systeem d.m.v. een doorsteekapparaat en krijgt u van ons een kwaliteitsrapport.

Kunstgras

Wetravelden hebben een opbouw die onafhankelijk is van de aanwezige ondergrond. De drainage wordt als regel aangebracht in de uitgegraven onderbaan. Onze minidraineermachines kunnen uitgerust worden met speciale voorzieningen voor het verdelen van de uitkomende grond.