Meer informatie over dit project

Het installeren van horizontale bronnering is één van de specialiteiten van Barth Drainage. Dit is een methode waarbij het grondwater via een drain wordt opgepompt. Dit passen wij bijvoorbeeld toe bij het leggen van rioleringen, het uitgraven van bouwputten of bij mestputten voor stallen. Voor een betere onttrekking van het water kunnen de drainsleuven opgevuld worden met een zandkoffer. 

Horizontale bronnering brengt verschillende voordelen met zich mee, het is namelijk minder storingsgevoelig, lagere onttrekkingsdebieten en u heeft geen last van obstakels, zoals filters en bovengrondse leidingen in de bouwput of langs de leidingsleuven

Bij een bouwput waar wij onlangs horizontale bronnering uitvoerden, was de zandlogistiek wel op een héél bijzondere manier geregeld. Met een beetje geduld hebben we deze mooie klus geklaard. 

Heeft u ook een bouwput die gebronneerd moet worden? Of heeft u behoefte aan een bemalingsdrain onder uw rioolsleuf? Daar weten we bij Barth Drainage wel raad mee. Door onze samenwerking met lokale bemalers is het regelen van pompen geen enkel probleem.