Barth Drainage is gespecialiseerd in drainage- en bemalingswerkzaamheden rondom de aanleg van grote leidingprojecten van bijvoorbeeld de Nederlandse Gasunie, Fluxys en Evides. We onderscheiden vier fases in deze werkzaamheden:

  1. Sleufbemaling middels horizontale of verticale bronnering.
  2. Opvangen van de bestaande drainage voordat de graafwerkzaamheden beginnen door het aansluiten van de bestaande drainage op een hoofddrain.
  3. Herstellen van de drainage na het plaatsen van de leiding en het terugzetten van de B-grond met drainbruggen of middels het aanleggen van langsdrainage.
  4. Herdrainage van de percelen na het nazakken van de sleuf. Dit gebeurt veelal één tot drie jaar na beëindiging van de graafwerkzaamheden in overleg met de perceeleigenaar.