Terreindrainage

Naast tijdelijke bemaling installeert Barth Drainage ook drainagesystemen die de grondwaterstand definitief verlagen. Denk aan drainage onder bijvoorbeeld een rangeerterrein, een parkeerplaats of rondom een gebouw. De keuze valt vaak op een samengesteld drainagesysteem met een hoofdleiding en inspectieputten. Daarmee kunnen we het systeem ook reinigen en controleren. 

Drainage onder voorbelasting

Om de stabiliteit van de grond te vergroten wordt in de voorbereiding van een groot bouwproject vaak voorbelasting aangebracht. Om de zetting van de grond te versnellen kunnen we onder de voorbelasting op iedere gewenste diepte een drainagesysteem aanbrengen.

Cunetdrainage

Het installeren van een drainagesysteem aan beide zijdes van de weg in het cunet, zorgt ervoor dat het grondwaterpeil niet tot op maaiveldhoogte komt. Dit voorkomt het opvriezen van een wegdek of fietspad, waardoor schade en gevaarlijke verkeerssituaties worden verminderd.