Tijdens de aanleg van wegen, maar ook bij andere projecten, kunnen we voor u het graven van sleuven voor kabels en leidingen verzorgen. Waar een mini-kraan lang bezig is met het graven van kilometers lange sleuven, doen onze drainagemachines dezelfde klus sneller én makkelijker.