Meer informatie over dit project

Afgelopen maand hebben wij een mooi pilotproject in Kinrooi mogen opleveren. Gezuiverd afvalwater van Aquafin wordt geïnfiltreerd in het naastgelegen landbouwperceel welke wij hebben voorzien van peilgestuurde drainage.

Binnenkort wordt hier in vakblad de Boerderij een uitgebreide rapportage over geschreven. Meer over dit project leest u hier. In onderstaande video van het demonstratiemoment vertellen wij over peilgestuurde drainage!