Meer informatie over dit project

Binnen een samenwerkingsproject van Stichting De Hoeksche Waard op de Kaart (HWodKa) werkt een aantal agrariërs samen die duurzamer willen omgaan met hun waterverbruik. Zij willen meer grip hebben op de waterhuishouding op hun percelen. Een van de mogelijkheden hiertoe is Klimaat Adaptieve Drainage (KAD) met subirrigatie. 

Medio 2020 is een proef gestart met het KAD-subirrigatie systeem. Het eerste systeem hebben we geïnstalleerd op het agrarische bedrijf van Leen en Toon de Geus in Mookhoek in samenwerking met KnowH2O en Kuipers Electronic Engineering B.V. (TMX). Het perceel is 12 hectare groot en onderverdeeld in drie drainagevakken van elk 4 hectare. 

Het voornaamste doel van dit project is dat Leen en Toon de Geus de waterhuishouding van het perceel online en dus op afstand optimaal kunnen beheren en sturen. De verwachting is dat er minder of zelfs helemaal niet meer beregend hoeft te worden in droge periodes.